Naturens enkla självklarhet
öppnar möjligheter till oändliga
kombinationer av färg och form.
Trädstammarna, skuggorna, nyanserna...